Quantcast
آنالیز گچ ساختمانی - گچ سمنان - کارخانه گچ سمنان اسپندار - گچ صدر

آنالیز گچ ساختمانی

دوشنبه 14 تیر 1395 ساعت 20:35

گچ ساختمانی در کارخانه گچ اسپندار در انواع مختلفی تولید می گردد که هریک دارای آنالیز و مشخصات فیزیکی و شیمیایی مخصوص به خود هستند. اما در تولید گچ ساختمانی از لحاظ شیمیایی تنها اتفاقی که می افتد آن چیزی است که در فرمول زیر آمده است.

CaSO4 . 2H2O —–> CaSo4 . 1/2 H2O , 3/2 H2O

با توجه به این فرمول در می یابیم که سنگ گچ معمولی در فرآیند تولید گچ ساختمانی به اصطلاح آب تبلور خود را از دست می دهد.
آنچه در زیر آمده آنالیز گچ ساختمانی معمولی می باشد:

  • مقدار مصرف آب در تهیه ملات: 6 الی 6.5 لیتر آب برای 10 کیلوگرم گچ
  • مدت زمان مصرف (گیرش اولیه) ملات: 7 الی 9 دقیقه
  • زمان گیرش نهایی: حداکثر 19 دقیقه
  • مقاومت کششی: 2.5 نیوتن بر میلیمتر مربع
  • مقاومت فشاری: 1.5 نیوتن بر میلیمتر مربع
  • زبره روی الک 100: 1 درصد
  • زبره روی الک 200: 10 درصد
  • میزان مصرف گچ: حداکثر 10 کیلومتر برای سفیدکاری 1 متر مربع به ضخامت 1 سانتی متر

همواره برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به دانشنامه گچ سمنان مراجعه کنید.

  1. دانشنامه گچ سمنان
  2. دانشنامه گچ اسپندار سمنان

semnangach.ir

irgyps.com